Wie is Henk

henk-006

Henk Nijland is geboren op 9 februari 1944 te Heino, gemeente Raalte, Overijssel, Nederland. Hij is de zoon van Henk Nijland Sr, geboren 14-oktober-1914 te Wijhe (overleden maart 1998) en Fennigje Jansen,geboren 30 mei 1921, te Raalte. (Overleden sept. 2011.) Henk Nijland en Fennigje Jansen trouwden in 1942 en gingen in Laag Zuthem bij Zwolle wonen.

Henk Nijland jr. woonde van 1944 tot 1948 in Laag Zuthem en verhuisde toen naar Arnhem, Malburgen. Hier groeide hij op, bezocht de lagere school en aansluitend daarop de lagere en middelbare landbouwschool. Al vroeg wilde hij boer worden. Probleem was echter dat zijn ouders geen boerderij hadden. Tijdens zijn middelbare schoolopleiding en daarna werkte hij op verschillende landbouwbedrijven in Nederland en Duitsland. 1962/1963 Werkte hij op een boerderij in het Duitse Munster.

In april 1963 moest hij terug naar Nederland voor het vervullen van de militaire dienstplicht. Hij werd opgeroepen bij de Huzaren in Amersfoort. Na twee maanden koos hij voor een opleiding tot commando bij het Korps Commandotroepen in Roosendaal, Noord-Brabant. Na een opleiding van twee maanden, kreeg hij in juli 1963 de groene baret. Na het vervullen van de dienstplicht bij het Korps Commandotroepen heeft hij tijdelijk gewerkt als timmerman in de broeikassenbouw en was hij landmeter bij de Nederlandseheide Maatschappij.


In 1965 trouwde Henk Nijland met Willemina Christina Kelderman uit Arnhem, geboren 21 mei 1945. Op 23 juni 1965 werd hun zoon Henk Nijland jr. in Arnhem geboren. Op 18 maart 1967 werd hun dochter Jolanda Nijland in Oosterbeek geboren. De familie woonde tot maart 1973 in Arnhem en verhuisde toen naar een nieuwbouwwoning in Duiven. Zowel Henk en Wil, als de kinderen en kleinkinderen, wonen in Duiven. Henk en Wil Nijland hebben vijf kleinkinderen.


Biologisch onderzoek
Op 1 april 1966 solliciteerde Henk Nijland naar een functie van assistent biologisch onderzoek bij het Instituut voor Biologisch Onderzoek in de Natuur (ITBON) in Arnhem. Hij kwam daar 1 mei 1966 te werken, als assistent van drs. Marius de Boer, bij de afdeling Populatie Dynamica.

henk-532

Het onderzoek aan rupsen en vlinders werd na twee jaar vervangen door onderzoek aan grote zoogdieren, zoals zeehonden en vossen. Bij dit onderzoek werden de dieren gevangen en van een zender voorzien. Het betrof toegepast biologisch onderzoek naar de teruggang van de zeehondenpopulatie in de Waddenzee.

Het vossenonderzoek richtte zich op de levensgewoonten van de vos, in verband met de overbrenging van de hondsdolheid (Rabiës).

Na het zeehonden- en vossenonderzoek volgde onderzoek aan korhoenders, zilvermeeuwen en steenmarters. Een tijdlang is ook onderzoek gedaan aan herten, reeën en hazen. De benodigde extra kennis van de biologie werd op de universiteit van Wageningen behaald. Als hoofdassistent verliet hij in 1992 het toenmalige Rijks Instituut voor Natuurbeheer (RIN) om tot 2006 een fulltime functie als wethouder in de gemeente Duiven te aanvaarden met de portefeuilles: openbare werken, verkeer, vervoer, milieu, grondzaken en voor vier jaar financiën. (voor de gemeente en hem zelf geen succes) Zes jaar was hij loco burgemeester van Duiven.

Tijdens zijn wethouderschap was hij commissaris bij het Waterbedrijf Oost Gelderland (WOG) te Doetinchem en commissaris bij de vuilverwerking AVIRA te Duiven.

April 2006 ging Henk Nijland met wachtgeld en sinds 9 februari 2009 heeft hij pensioen. Op 3 maart 2010 is hij weer voor vier jaar, met voorkeurstemmen, als Raadslid van de gemeente Duiven gekozen. Sinds maart 2014 is hij parttime wethouder.

Opnieuw Wethouder 
In 2010 is Henk opnieuw VVD wethouder van Duiven geworden, na het overlijden van partijgenoot, wethouder Paul Verhoef.  Henk had de portefeuilles Ruimtelijke ordening ,Volkshuisvesting, Openbare werken. Verkeer en vervoer, Grondzaken, Milieu, ontwikkeling Centrumplan en aanleg A15.
Bij de verkiezingen van 2014 stond Henk op plaats 11 van de VVD kandidatenlijst. Met 217 voorstemmen haalde hij twee voorkeur zetels. Maart 2014 is Henk voor vier jaar benoemd als parttime wethouder  met de portefeuilles: Openbare werken. Verkeer en vervoer, Grondzaken, Milieu en ontwikkeling centrumplan. Op 12 september 2016 heeft hij, na 20 jaar wethouder zijn ontslag ingediend en zijn functie overgedragen aan een partijgenoot.

Opnieuw raadslid

28 maart 2018 is hij beëdigd als raadslid van de gemeente Duiven, nadat hij met 135 voorkeurstemmen een voorkeurszetel had.

Als Raadslid is hij lid van de Agendacommissie van de Groene Metropool Arnhem/ Nijmegen, een samenwerkingsverband van 17 gemeenten.


Nevenfunctie
In 1982 werd Henk Nijland door Kees Cator gevraagd als fotograaf journalist voor het lokale weekblad “De Duivenpost”. Wekelijks schreef hij over de natuur, maakte foto’s en schreef artikelen. Tot de aanvaarding van de functie als wethouder in 1992 heeft hij deze nevenfunctie vervuld.

Bestuursfuncties
Henk Nijland kreeg op 20 jarige leeftijd zijn eerste bestuursfunctie als lid van de Oranje Vereniging in West-Arnhem. Van 1963-1970 was hij voorzitter van de oudercommissie van Openbare Thuvineschool in Duiven. Begin jaren 1980 werd hij bestuurslid van korfbalvereniging Thuve (nu DUKO-Cargoteam). Henk Nijland is zelf nooit een actief sporter geweest. Ondanks dat hij niet sportte, vervulde hij deze functie tot maart 2009. 1982 Werd hij lid van de VVD in Duiven en vervulde tot 1992 de rol van voorzitter van de VVD, afdeling Duiven . In 1990 werd Henk Nijland gekozen als raadslid van de gemeente Duiven. Henk Nijland is sinds 1990 ambtenaar van de burgerlijke stand van Duiven en heeft meer dan 400 huwelijken gesloten. Hoogte punten waren het huwelijk van zijn zoon Henk en dochter Jolanda (op verzoek van hen zelf).

Hobby’s
In 1994 heeft Henk Nijland samen met Hans Wieser de Stichting Loopevenementen Duiven opgericht. Hans is voorzitter en Henk secretaris/penningmeester. De stichting organiseerde tot 2008 de Nuon Halve Marathon en sinds 2003 de Power Horse Duiven.

www.powerhorsecompetition.nl

De Power Horse Duiven is met een jaarlijks bezoekers aantal van 10- tot 15.000 een van de grootste Duivense evenementen. In 2003 werd Henk Nijland gevraagd als voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis, District Rijn en IJsselstreek. Het district bestaat uit zeven bestuursafdelingen. De functie van voorzitter heeft hij tot mei 2010 vervuld. De Stichting Trekpaard en Recreatie (STER) die de internationale Power Horse Competition organiseert, vroeg Henk Nijland in augustus 2006 voor de functie van secretaris/penningmeester. In het voorjaar van 2007 heeft het bestuur van de STER hem in deze functie benoemd.

Sinds september 2015 heeft Henk Nijland de bestuursfunctie van de Power Horse Duiven overgedragen aan Gert-Jan en Ellen Kooistra uit Duiven.


www.powerhorsecompetition.nl


Vrijwilligersprojecten:
-Organisatie Rijn en IJsseltocht. Een trektocht voor Trekpaarden en Haflingers.
-Jaarlijks Sinterklaas op scholen, peuterspeelzalen en bij een personeelsvereniging.
-Fotograaf tijdens doopdiensten in de Samen op weg kapel.

-Onderhoud van de kerkklok in van de Remigiuskerk te Duiven. (tot januari 2008)

-IJsmeester van de Rabobank Rotary ijsbaan in 2007-2010. 2017-2022
-Organisatie van de reünie van de Thuvineschool, april 2008.
-Hobby’s: organiseren, fotograferen en het repareren van antieke klokken.

Reisleider bij Effeweg, fiets en wandelvakanties, in Duitsland en Spanje 2012-2013 en 2016

henk-008

Bij mijn afscheid als wethouder, in 2006, kreeg ik een Koninklijke onderscheiding en werd ik benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Sinds 12 september 2016 heeft Henk, na het beëindigen van zijn functie als wethouder, de ere medaille van de gemeente Duiven gekregen.

2016/2017 Vrijwilligersprojecten

Lid regionaal Comité Velo-city 20017  Velo-city is een wereldcongres wat in juni 2017  in Arnhem en Nijmegen wordt gehouden. De deelnemers komen uit 80 landen.

Redactielid LiemersActueel website met nieuws over de Liemers

Platformcoördinator voor ondernemersvereniging Lindus in de Liemers. De platformcoördinator is de schakel tussen de werkgroepen op de bedrijventerreinen in Duiven en het bestuur van Lindus.